Kontofon yA konto

Med yAs kontofon får du tilgang til enkle banktjenester som oppdatert saldo på konto, siste transaksjoner, overføring av penger mellom konti, betaling av regninger og bestilling av utskrift.

Ta kontakt med oss på tlf. 23 20 46 00 eller e-postadresse post@ya.no hvis du ønsker å få tilgang til kontofon.

Telefon 815 48 400 - fra utlandet +47 815 48 400

 

Menyvalg på kontofon:

1. Informasjon om konto

11. De siste transaksjoner på konto

12. Spørring på forfallsregister

13. Saldo og disponibelt beløp

14. Engasjementsoversikt

15. Bytt til annen konto

16. Transaksjonssøking på beløp

17. Transaksjonssøking på dato

 

2. Utskrifter

21. Utskrifter per post

22. Utskrifter per faks

 

3. Betalinger og overføringer 

31. TeleGiro uten kvitteringsoblat  

32. TeleGiro med kvitteringsoblat

33. Overføring mellom konti

34. Stoppe betaling til forfall

35. Igangsette stoppet betaling 

 

4. Andre tjenester

41. Endring av kode

42. Sperring av elektronisk brikke

 

*Tilbake til meny

 

 

Ved feil inntasting: tast * og gjør inntasting på nytt.

 

Førstegangspassord for kontofon/SMS-bank blir tilsendt pr post i egen forsendelse. Passord er samme for begge tjenester.