Full oversikt med SMS Bank - yA Konto

Med yAs SMS-bank får du full oversikt over bruken av ditt kort. Helt gebyrfritt, selvfølgelig!

 

Tekstmelding sendes til 26120.

 

Med SMS-bank får du tilgang til følgende tjenester: 

  • Disponibelt beløp og siste bevegelser på konto (S)

  • Oversikt over forfallsmappen (F)

  • Overføring mellom egne konti (O)

  • Endring av personlig kode (E) 

Tekstmeldingene skrives på følgende måte:

  • S (mellomrom) DITT KONTONUMMER (mellomrom) DIN SMS-KODE
  • F (mellomrom) DITT KONTONUMMER (mellomrom) DIN SMS-KODE
  • O (mellomrom) DITT FRA-KONTONUMMER (mellomrom) DITT TIL-KONTONUMMER (mellomrom) BELØP I HELE KRONER (mellomrom) DIN SMS-KODE
  • E (mellomrom) DITT KONTONUMMER (mellomrom) GAMMEL SMS-KODE (mellomrom) NY SMS-KODE
 

TIPS: lagre tekstmeldingene som maler på mobiltelefonen NB! Ikke lagre koden i malen.

 

Førstegangspassord for SMS-bank/kontofon blir tilsendt pr post i egen forsendelse. Passord er samme for begge tjenester.