Samtykke til markedsføring

Når du er registrert som kunde hos yA Bank, anser vi ditt kundeforhold med yA Bank som aktivt. I et aktivt kundeforhold vil du kunne motta relevant informasjon eller tilbud basert på opplysninger vi har om deg som kunde. Kommunikasjonen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, SMS eller lignende.

 

Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring, kan du følge avmeldingslenken i markedsføringshenvendelsene du mottar.

 

Les mer om formål med markedsføring 

 

yA Bank har samarbeid med en rekke av landets ledende og største låneagenter. Dersom vi ikke kan innvilge din søknad, overfører vi opplysninger fra din søknad til en av bankens agenter, slik at andre banker tilknyttet samme agent får anledning til å tilby deg lån som yA Bank selv ikke kan tilby.