Great Place to Work

 

Vi har fått sertifiseringen Great Place to Work!  

 

Det å være Great Place to Work® Sertifisert er et tredjeparts bevis for at organisasjonen vår oppleves som en god arbeidsplass av de som jobber her. Great Place to Work er basert på en global standard for hva som kjennetegner gode arbeidsplasser.  

 

yA Bank benyttet denne standarden for første gang i 2017, og ble sertifisert som et «Great Place to Work» fra starten.

CEO Rune Strande kommenterer sertifiseringen som følger:

«For yA Bank med mottoet «Banken som begeistrer» er det særdeles gledelig at vi får denne bekreftelsen på vårt begeistrende arbeidsmiljø. Etter nærmere elleve års drift innen digital bankvirksomhet i Norge har vi etablert en inkluderende og lagfokusert bedriftskultur vi er veldig stolte av. Det at vi nå oppnådde sertifisering som Great Place To Work og følgelig er blant de beste arbeidsplasser i Norge,  gir bare ytterligere inspirasjon til å bygge videre på våre verdier til beste for kundene, ansatte og forbindelser.»