Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan yA Bank samler inn og bruker informasjon om bankens kunder, samt søknader om konto og lån. Avsnittet om Cookies gjelder for alle besøkende på ya.no, yabank.no og yaforbrukslån.no

 

Personopplysninger

yA Bank har konsesjon for behandling av personopplysninger og behandler alle personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven med forskrifter. Registreringen av personopplysningene foretas for at yA Bank skal kunne gjennomføre sine tjenester overfor sine kunder på en best mulig måte, både for banken og for kundene.

 

Kredittvurdering

For din sikkerhet vil alle data bli verifisert mot offentlige registre. Vi gjør også oppmerksom på at du ved å gå videre samtykker i at det foretas en kredittvurdering av deg, og at gjenpartsbrev fra kredittvurderingen blir sendt deg per e-post. Kvalifiseringen skjer hos Bisnode Credit AS. Ved å søke om et kundeforhold i yA Bank samtykker du i at innhentede opplysninger kan beholdes av yA Bank i inntil 18 måneder, selv om du ikke blir kunde. Alle personopplysninger lagres sikkert hos yA Bank.

 

Folkeregistrert adresse

Av sikkerhetsmessige grunner sender vi alle dokumenter til din folkeregistrerte adresse. Dersom du bor på en annen adresse i Norge enn den folkeregistrerte, må du selv ta kontakt med postkontoret og be om at de videresender det du mottar fra oss til ditt nye postkontor.

 

Applikasjoner: yA Kredittkort  og yA innskudd

Personopplysninger disse applikasjonen har og håndterer er ditt fødsels- og personnummer, adresse, mobilnummer og e-postadresse. Disse blir imidlertid ikke lagret, og blir kun sjekket mot det som allerede er lagret i databasen på serveren eller innhentet fra andre kanaler. Unntaket fra dette er din e-postadresse og mobilnummer, som du som bruker har mulighet til å endre i applikasjonen.

 

All kommunikasjon i applikasjonen skjer via HTTPS, som sikkerhetsmessig kan sammenlignes med en nettbank, da det benyttes samme sertifikat til å kryptere informasjonen som blir utvekslet. Kryptering er en matematisk metode som sørger for konfidensialitet ved at informasjonen ikke kan leses av uvedkommende. Informasjonen «låses ned» med en nøkkel og kan ikke leses før man har låst den opp igjen med riktig nøkkel. Nøkkelen som brukes til å låse opp trenger ikke å være den samme som ble brukt til å låse ned informasjonen.

 

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg. Dersom de er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du når som helst få de rettet, supplert eller slettet.

 

Informasjon som kan knyttes til deg som person vil ikke bli delt med andre med mindre det følger av avtalen, er hjemlet i lov eller at du spesifikt har samtykket til det.

 

Reservasjon mot markedsføring

Dersom du krysser av for at du ønsker å kunne motta andre tilbud samtykker du samtidig til at markedsføringshenvendelser kan skje ved hjelp av telekommunikasjonsmetoder som e-post, sms, eller automatisert oppringningssystem, i tillegg til pr. post. Samtykket omfatter også markedsføringshenvendelser fra bankens samarbeidspartnere som kan tilby produkter fra samme eller andre produktkategorier i tilknytning til finansielle tjenester. yA Bank har samarbeid med en rekke av landets ledende låneagenter. Dersom du har krysset av for at du ønsker andre tilbud vil banken kunne overføre opplysninger fra din søknad til en av bankens agenter slik at andre banker tilknyttet samme agent får anledning til å tilby lån som ikke yA Bank selv kan tilby. Banken vil utarbeide en kundeprofil på hver enkelt kunde basert på all tilgjengelig kundedata for å gjøre markedsføringshenvendelsene mest mulig relevante. Samtykket gjelder i inntil 18 måneder etter at kundeforholdet er avsluttet. Samtykket kan når som helst kalles tilbake.

 

Cookies

yA Banks nettløsning benytter såkalte Session Cookies. En Cookie er et lite informasjonselement som nettleseren din oppbevarer slik at vår løsning skal kunne kjenne igjen dine data fra en side til den neste. En Cookie oppbevares kun midlertidig av din nettleser, og det lagres ikke noe sensitiv, eller personlig data i den. Vi benytter Session Cookies for å øke funksjonaliteten for våre brukere.