Personinformasjon
Fødselsnummer (11 siffer):
Fullt navn (som registrert i folkeregisteret):
Jeg bor på min folkeregistrerte adresse:
 
I henhold til hvitvaskingsloven kreves det at Pangea i samarbeid med Resurs Bank benytter din folkeregistrerte adresse. Siden du ikke benytter denne, kan søknadsprosessen dessverre ikke ferdigstilles på nåværende tidspunkt. For å kunne bli kunde må du derfor først gå inn på www.skatteetaten.no og etablere din nåværende adresse som din folkeregistrerte adresse. Deretter kan du søke på nytt.
Kontaktinformasjon
E-post:
Sjekk at e-postadressen er riktig
Gjenta e-post:
Mobiltelefon: