Priser og vilkår – yA Brukskonto

     

BRUK

   
Etableringsgebyr 0 kr  
Årsavgift uten kort 0 kr  
Årsavgift med bankkort (Mastercard) 250 kr  
  Norge Utland*

VAREKJØP

0 kr 0 kr
Varekjøp med kontantuttak  0 kr 0 kr
Uttak i minibank*  0 kr 0 kr
Valutapåslag  0 % 1,75 %
* yA Brukskonto har ikke et eget gebyr for uttak av valuta i andre minibankers minibank. Det kan derimot forekomme at minibankens eier legger på et gebyr og setter egne vekslingskurser.  
     

RENTE

Nominell Effektiv
På beløp inntil 2.000.000 kr 0,40 % 0,40 %
På beløp over 2.000.000 kr 0,10 % 0,10 %
Overtrekksrente 21,35 % 23,57 %
     

UTTAKSGRENSER

   
Grense ved varekjøp i Norge: Disponibelt beløp på konto
Grense ved varekjøp utland: Disponibelt beløp på konto
Grense ved uttak minibank Norge: kr. 9900 pr. dag
Grense ved uttak minibank utland: Disponibelt beløp på konto eller max. 9900 pr. dag    
     

GEBYRER

   
Identifisering med BankID  0 kr  
Identifisering med PUM (Hentesending på posten)  300 kr  
Kontoinformasjon    
Nettbank  0 kr  
     

OMKOSTNINGER MANUELLE TJENESTER

   
Fornyelse av stjålet/tapt kort 150 kr  
Tilleggskort tilknyttet konto  250 kr  
Kopi av faktura/kontoutskrift  35 kr  
Gjenfinning/kopi av bilag 200 kr  
Manuelle bekreftelser  200 kr  
Manuelle overføringer  200 kr  
Faste oppdrag  200 kr  
Nødkontanter 850 kr  
Ikke avhentede nødkontanter  450 kr  
Nødkort  1 350 kr  
Ikke avhentet nødkort 450 kr  
Purregebyr 70 kr  
     

BETALING FRA UTLAND

   
Innbetaling under kr. 5.000* 50 kr  
Innbetaling over kr. 5.000* 100 kr  
Prisen er kr. 20,- for betaling med IBAN og BIC i euro eller svenske kroner, og som innfrir kravene i EU-forordning 2560/2001 (EU/SEPA-betaling):    
* Beløpet må ikke overstige 50.000 euro eller 500.000 svenske kroner.    
* Betalingen må adresseres til en konto innen et EU-/EØS-land    
* Mottakers konto må være oppgitt med IBAN(International Bank Account)    
* Mottakers navn og adresse    
* Mottakers bank må være oppgitt med BIC (SWIFT-adresse)    
* Gebyralternativet må være DELT - avsender betaler gebyrene i avsenderbanken og mottaker betaler gebyrene i mottakerbanken    
     
Avtalevilkår yA Brukskonto