Priser og Vilkår - yA MC-lån

 
Rente (flytende) nom. eff.

Utlånsrente fra* 

5,95 %

7,36 %

 

 

Vilkår

 

 

Minimum lånebeløp

 

25.000kr

Maksimum lånebeløp

 

500.000 kr

Maksimum løpetid

 

5 år

Avdragsfrihet inntil**

 

6 mnd

     

**Du kan søke om inntil seks måneders avdragsfri ved behov. Gjelder løpende lån. 

 

Gebyrer

 

 

Etableringsgebyr

 

900 kr

Termingebyr

 

65 kr

Fakturagebyr

 

0 kr

Purregebyr

 

35 kr

     

Legitimering med BankID 

 

 0 kr

     

Omkostninger manuelle tjenester

Manuelle bekreftelser

 

200 kr

Manuelle overføringer/ tilbakebetaling

 

200 kr 

Endring av lånetype (serie/ annuitetslån, løpetid m.v.)

 

300 kr

Endring i etablert sikkerhet

 

425 kr

Betalingsutsettelse pr. gang

 

300 kr

Avdragsfrihet pr. gang

 

300 kr

Betalingsfri måned pr. gang

 

300 kr

Gjenfinning/kopi av bilag

 

200 kr

     

Låneeksempel: eff.rente 7,36%, 150.000,- o/5år. Kostnad: 28.725, Totalt 178.725 

 

Avtalevilkår yA MC-lån