Priser og vilkår – yA Kredittkort

     
Bruk
   

Etableringsgebyr

 

 0 kr

Årsavgift

 

 0 kr

 

 

Norge

Utland**

Varekjøp

0 kr

0 kr

Varekjøp med kontantuttak

0 kr

0 kr

Uttak i minibank*

0 kr

0 kr

Valutapåslag

0 kr

1,75%

 

* Ved kontantuttak i minibank beregnes renten fra uttakstidspunkt. Kortbruk ved Postens terminaler regnes som kontantuttak.

** yA Kredittkort har ikke et eget gebyr for uttak av valuta i andre bankers minibank. Det kan derimot forekomme at minibankens eier legger på et gebyr og setter egne vekslingskurser.

Minstebeløp å betale hver måned er 4 % av brukt kreditt, minimum 400 kr. 

 
Rente
   

 

Nominell

Effektiv

Ved betaling innen forfall* 

0%

0%

Varekjøp

22,80%

25,34%

Kontantuttak*

22,80%

25,34%

 

* Ved kontantuttak i minibank, samt ved betalinger og overføringer i nettbank, beregnes renten fra uttakstidspunkt. Kortbruk ved Postens terminaler regnes som kontantuttak.

 
Uttaksgrenser
   

Grense ved varekjøp i Norge: Disponibelt beløp av kredittgrense

Grense ved varekjøp utland: Disponibelt beløp av kredittgrense

Grense ved uttak minibank Norge: kr. 9900 pr. 7 dager

Grense ved uttak minibank utland: Disponibelt beløp av kredittgrense. Hver enkelt minibank i utlandet kan ha egne grenser

 
Gebyrer
   

Identifisering med BankID

 

0 kr

Faktura på e-post*

 

0 kr

Faktura i posten 

 

35 kr

 

* For å få faktura på e-post må du sende en e-post til faktura@ya.no, som inneholder ditt kontonummer og e-postadressen du ønsker å motta fakturaen på.

     
Kontoinformasjon
   

Nettbank

 

0 kr

     
Omkostninger manuelle tjenester
   

Fornyelse av stjålet/tapt kort

 

150 kr

Kopi av faktura/kontoutskrift

 

35 kr

Gjenfinning/kopi av bilag

 

200 kr

Manuelle bekreftelser

 

200 kr

Manuelle overføringer

 

200 kr

Faste oppdrag

 

200 kr

Nødkontanter

 

850 kr

Ikke avhentede nødkontanter

 

450 kr

Nødkort 

 

1.350 kr

Ikke avhentet nødkort

 

450 kr

Betalingsutsettelse pr. gang

 

300 kr

Betalingsfri måned pr. gang

 

300 kr

Purregebyr

 

70 kr

Overtrekksgebyr ved overskridelse av innvilget kredittramme med mer enn 50 kr  

250 kr

 

Låneeksempel: eff. Rente 25,34 %, 15 000 o/12mnd. Kostnad 1 853, totalt 16 853 

 

Avtalevilkår yA Kredittkort