Koronavirus og reiseforsikring

Hva dekkes av reiseforsikringen min?  

Forsikringen som følger med  yA  Kredittkort er gjennom Gouda Reiseforsikring, en del av Gjensidige Forsikring ASA. Du finner oppdatert informasjon om Koronavirus på Gouda sine nettsider.  Informasjonen på Gouda sin side oppdateres løpende.Husk at minst halvparten av reisens transportkostnader må være betalt med  yA  Kredittkort for at reiseforsikringen skal være gyldig.   

 

 

Du kan lese oppdaterte råd om  Koronaviruset  på Utenriksdepartementet side sider . Du finner oppdatert informasjon om hvert enkelt land.    

 

 

Har du symptomer og det er mistanke om at du er smittet, skal du kontakte fastlege  eller legevakt  ( tlf.  116117)  på telefon.    Øvrig informasjon

På denne siden finner du informasjon om hvilke tiltak vi gjør som virksomhet i forbindelse med Covid-19. Her finner du også informasjon om avdragsfrihet og betalingsforsikring i forbindelse med permittering.